เนื่องด้วย... เฟงอาจจะก้าวไปอยู่สังคมอีกสังคมหนึ่ง

ทำให้รู้สึกปลีกตัวทิ้งห่างสิ่งที่เคยเป็นอยู่ทีละนิด

ไม่ได้โทษสิ่งนั้น ควรที่จะโทษตัวเองมากกว่าที่โอนเอียงไปทางนั้นเอง

ก็เลย ตัดสินใจ

 

 

ปิดบล็อคอย่างถาวร

 

 

 

 

ขอบคุณทุกคนที่เคยมาเม้นท์ มาดู มาบลาๆๆๆ

ขอบคุณ exteen ที่มีให้เฟงรู้เรื่องราวต่างๆ ข้อมูล สิ่งดีๆ

เจอใครหลายๆคน เฟงรู้จักคนหลายคนก็จาก exteen (เค้าไม่รู้จัก แต่เรารู้จัก555)

 

 

จะจำไว้ ว่าฉันเคยมีนายนะ บล็อค exteen : )

edit @ 29 Aug 2010 01:40:19 by เฟงลุยไฟ!

Tags: end